แขนเกี่ยว

แขนเกี่ยวกระดูกงู

แขนเกี่ยวกระดูกงู

แขนเกี่ยวกระดูกงู- สำหรับเกี่ยวรางกระดูกงู รางรถไฟ เหล็กรางเส้น -แขนเกี่ยวทำจากเหล็กชุบด้วยโครเ..

แขนเกี่ยวตะแกรง

แขนเกี่ยวตะแกรง

แขนเกี่ยวตะแกรง- สำหรับเกี่ยวตะแกรงลวด ตะแกรงเหล็ก ฉากไม้ (ที่มีลักษณะบางไม่เกิน0.5cm.)-แขนเกี่ยวทำจ..

แขนเกี่ยวติดผนังกำแพง

แขนเกี่ยวติดผนังกำแพง

แขนเกี่ยวติดผนังกำแพง- สำหรับยึดติดกับผนัง หรือ กำแพง ที่สร้างจากวัสดุไม้ ปูน อิฐมอญ อิฐมวลเบา สมาร์..

แขนเกี่ยวติดผนังมีปุมลูกปืนไม้ม้วน

แขนเกี่ยวติดผนังมีปุมลูกปืนไม้ม้วน

แขนเกี่ยวติดผนังมีปุมลูกปืนไม้ม้วน- สำหรับยึดติดกับผนัง หรือ กำแพง ที่สร้างจากวัสดุไม้ ปูน อิฐมอญ อิ..

แขนเกี่ยวราวเหล็ก

แขนเกี่ยวราวเหล็ก

แขนเกี่ยวราวเหล็ก- สำหรับเกี่ยวราวเหล็ก ที่เป็นท่อกลม 2 เส้นขนานกัน ระยะห่างของราวเหล็กห่างไม่เกิน 4..

แขนเกี่ยวสามขา

แขนเกี่ยวสามขา

แขนเกี่ยวสามขา- สำหรับเกี่ยวแป๊บเหล็กสี่เหลี่ยม หรือเหล็กกล่อง หรือฉากไม้ที่มีความหนาขนาดประมาณ 0.5น..

แขนเกี่ยวแป๊บเปลี่ยมเล็กปุ่มลูกปืนหัวใจ

แขนเกี่ยวแป๊บเปลี่ยมเล็กปุ่มลูกปืนหัวใจ

แขนเกี่ยวแป๊บเปลี่ยมเล็กปุ่มลูกปืนหัวใจ- สำหรับเกี่ยวแป๊บเหล็กสี่เหลี่ยม หรือเหล็กกล่องขนาดเล็ก โดยค..

แขนเกี่ยวแป๊บเหลี่ยมใหญ่

แขนเกี่ยวแป๊บเหลี่ยมใหญ่

แขนเกี่ยวแป๊บเหลี่ยมใหญ่- สำหรับเกี่ยวแป๊บเหล็กสี่เหลี่ยม หรือเหล็กกล่องขนาดใหญ่ โดยความหนาของเหล็กก..

แขนเกี่ยวแป๊บเหลี่ยมใหญ่อย่างหนา

แขนเกี่ยวแป๊บเหลี่ยมใหญ่อย่างหนา

แขนเกี่ยวแป๊บเหลี่ยมใหญ่อย่างหนา- สำหรับเกี่ยวแป๊บเหล็กสี่เหลี่ยม หรือเหล็กกล่องขนาดใหญ่ โดยความหนาข..

Showing 1 to 9 of 9 (1 Pages)